Vydání odborné monografie Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

ŠRÁMEK, Jiří, DUŠEK, Petr, KACHLÍK, David, VINCIKOVÁ, Lenka, RITSCHELOVÁ, Vlasta. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5362-1

Odborná publikace, jejímž spoluautorem je David Kachlík, je určena pro pregraduální a zejména postgraduální studium v oborech ortopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie. Čtenářům přiblíží možnosti současné spondylochirurgie, pomocí bohaté obrazové dokumentace s množstvím RTG, CT a MRI snímků (celkem 264 snímků) umožní strukturalizovat pohled na jednotlivé typy postižení, a tím usnadní rozhodnutí o vhodné terapii.