Učebnice Memorix anatomie vychází potřetí a počtvrté a získává ocenění, vychází první a druhé vydání anglického překladu

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 3. vyd. Praha: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 4. vyd. Praha: Triton, 2017.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, Ondřej. 1st ed. Prague: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, ONDŘEJ. 2nd ed. Prague: Triton, 2017.

Pořadatel a hlavní autor Radovan Hudák přišel s myšlenkou na vytvoření učebnice Memorix anatomie v roce 2011, ve 4. ročníku medicíny. Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. LF, 3. LF, LF MU), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. LF (jeden hlavní autor, dva spoluautoři, tři grafici, sazeči, recenzenti atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu dva tisíce kusů a vyprodalo se za necelý půl rok. Nyní je na trhu již vydání čtvrté. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř u všech anatomických ústavů v ČR a SR. Oba hlavní autoři učebnice jsou zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK a pomalu připravují páté vydání. V soutěží Nejkrásnější české knihy roku 2015 získala učebnice Cenu bílého krápníkuCenu královny krásy (jedna z padesáti nejkrásnějších knih roku v České republice).

Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, na níž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Kniha byla již přeložena do polštiny, maďarštiny a italštiny a byla zahájena spolupráce na překladu knihy do turečtiny, ruštiny a španělštiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Ústavu anatomie 2. LF UK.

Podrobnosti na webu www.memorixanatomy.com/en/.