Rekordní počet pacientů v transplantačním programu

Na čekací listinu transplantace plic byl zařazen rekordní počet pacientů. Ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol, Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a dalšími pneumologickými pracovišti v České republice jsme v roce 2017 na čekací listinu transplantace plic zařadili celkem 77 pacientů. Transplantován byl rovněž rekordní počet 44 nemocných.