Nová léčebná metoda – resynchronizace selhávající pravé komory u vrozených srdeční vad

Publikace dokládající pozitivní efekt elektrické resynchronizace pravé komory

Dysfunkce a selhání subpulmonální pravé komory je častou dlouhodobou komplikací chirurgické korekce vrozených srdečních vad. Ve většině případů je spojeno s elektromechanickou dyssynchronií způsobenou blokem pravého raménka. V této situaci by mohla být jedním ze způsobů jak zlepšit funkci pravé komory srdeční resynchronizační léčba. Dosud však nebyla v této indikaci používána a údaje o jejím efektu chybí. Ve vloni publikované práci s názvem Pulmonary Right Ventricular Resynchronization in Congenital Heart Disease: Acute Improvement in Right Ventricular Mechanics and Contraction Efficiency v časopisu Circulation – Cardiovascular Imaging (IF 6.803) jsme ve spolupráci s kolegy z Maastricht University Medical Center jako první popsali efekt resynchronizace na mechanickou synchronii a kontrakční eficienci pravé komory, a otevřeli tak cestu k jejímu klinickému využití. K článku vyšel editorial od světově známého odborníka na pediatrickou echokardiografii a mechanickou dyssynchronii u vrozených srdeční vad M. Friedberga z Hospital for Sick Children v Torontu.

Přílohy:
Elektrická dyssynchronie pravé komory zobrazená elektroanatomickým mapováním
Vyšetření mechanické dyssynchronie pravé komory metodou speckle tracking
Kontrakční eficience pravé komory
Editorial, M. Friedberg