Dr. P. Kašpar přednášel na 12. Kongresu českých pediatrů a sester v Hradci Králové

Ve dnech 15.–17. 9. 2016 se v Hradci Králové konal Kongres českých pediatrů a sester. Dr. P. Kašpar přednesl prezentací na téma Vyhodnocení zdravotního stavu a psychomotorického vývoje u dětí s nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností v pěti letech věku, spoluautorkou byla M. Kašparová.