Setkání ústavů preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví

Dne 6. 12. 2016 proběhlo pracovní setkání zástupců ústavů a kateder preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Setkání pořádaly Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J. E. Purkyně. Setkání, které probíhalo pod odbornou záštitou MUDr. K. Dohnala, CSc., a MUDr. I. Holcátové, CSc., se konalo v budově ÚVZPL 2. LF UK. Setkání se zúčastnily všechny katedry a ústavy preventivního lékařství a hygieny a epidemiologie kromě Ostravské univerzity.