Affiliate Safe Community Support Centre for WHO Safe Community

Od roku 2004 má CÚP statut přidruženého centra pro program WHO Bezpečná komunita, od roku 2009 koordinační centrum WHO International Safe School Program. Doc. Benešová je jmenována WHO European National Focal Person for Violence and Injury Prevention.