Child Safety Action Plan EU

Na přípravě se za ČR se podílí doc. Benešová, ve spolupráci s MZČR připravován Akční plán prevence dětských úrazů a příprava registru dětských úrazů.