Význačné popularizační a mediální aktivity v oblasti úrazové prevence

V období 2006–2008: ČT1, ČT2 komentáře k úrazové problematice v hlavním zpravodajství, ČT1 Sama doma, TV Prima pořad Prima hřiště, Receptář, rozhlasová vystoupení Frekvence 1. Popularizační články v časopisech pro rodiče a děti – Děti a my, časopis BOZP & PO aktuálně.