Virtuální mikroskop

S podporou grantu FRVŠ 215 A/2011 vybudováno pracoviště pro získávání světelně mikroskopických a fluorescenčních obrazů buněk a tkání použitelných v interaktivních atlasech. V roce 2011 byl pro toto pracoviště pořízen fluorescenční mikroskop Olympus BX-53 se skenovacím stolkem a barevnou kamerou, řízenými systémem NIS Elements AR, žiletkový mikrotom Leica a zalévací linka Slee. Probíhá tvorba hypertextového histologického atlasu s virtuálním mikroskopem: atlases.muni.cz/cz/index.html