Příprava E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám

Aktivní účast na přípravě E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám na UK 2. LF (mikrofotografie).