Čestné členství

Čestné členství paní profesorky Konrádové v České anatomické společnosti udělené v roce 2006.