Vědecká konference UK 2. LF

Cenu za nejlepší přednášku pregraduálního studenta na Vědecké konferenci UK 2. LF v roce 2010 získal Tomáš Novotný.