Společné pracoviště ultrastrukturální morfologie UK, ČVUT a ČZU v Praze

Projekt trvá od roku 2008, kdy byl pořízen ultramikrotom Leica UC6 s kryokomorou a AFM Solver Next. V roce 2010 byl pořízen transmisní elektronový mikroskop JEOL 1011, napařovačka Q150T, kryosystém Schoeller pro přípravu a uchování vzorků pro Tokuyasuovu metodu kryokrájení a kryostat Leica. Projekt probíhá s podporou CRP MŠMT: 3a C18 MŠMT v roce 2008, C26 MŠMT v roce 2010 a C20 MŠMT v roce 2011.