Překlad skript testových otázek z embryologie

Gest, T.T., Anderson, J.M.: Otázky k opakování embryologie člověka. Karolinum, Praha 2005 (přeložili L. Vajner, J. Uhlík, V. Konrádová).