Použití biodegradabilních stentů k léčbě benigních stenóz trachey

Zavedli jsme novou metodu léčby benigních stenóz trachey aplikací biodegradabilních stentů, které interakcí se sliznicí vyvolávají produktivní zánětlivou reakci, vedoucí ke zpevnění stěny trachey. Tento způsob léčby umožní u některých typů stenóz se vyhnout operaci nebo trvalému nosičství silikonového stentu.