Dr. L. Fila získal cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS za originální sdělení

Dr. Libor Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia Pneumologica et Phthiseologica.

Fila, L., Grandcourtová, A., Valentová Bartáková, L., Marel, M.: Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2015; 75/1: 35–38.