Třetí nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let

Dr. Fila získal cenu výboru ČPFS ČLS za 3. nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let za práci Fila L, Chládek J, Malý M, Musil J.: Nitrites and nitrates in exhaled breath condensate in cystic fibrosis: relation to clinical parameters. Bratisl Med J 2013; 114: 503–507.