Laváž celých plic s použitím mimotělní membránové oxygenace

Ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny provedli laváž celých plic s podporou mimotělní membránové oxygenace u pacientky s plicní alveolární protenózou. Šlo o náročný výkon, při kterém byly z plic vypláchnuty patologické hmoty celkem 27 litry fyziologického roztoku, což zvrátilo průběh vzácného onemocnění, které by jinak vedlo k respiračnímu selhání a smrti. Zprávu o tomto způsobu léčby, který byl v ČR použit poprvé, jsme publikovali v recenzovaném časopisu.