Inovativní léčba cystické fibrózy editorem mRNA

Pneumologická klinika se spolu s CF Centrem FN Motol účastnila studie PQ-010-001 (NCT02532764) klinického hodnocení léčiv fáze Ib. Hodnocený lék, QR-010, patří mezi tzv. editory mRNA a je určen pro nemocné cystickou fibrózou, homozygoty F508del. V srpnu 2015 jsme se stali prvním pracovištěm na světě, kde byl tento lék podán člověku.