Členství v European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network

V průběhu 34th European Cystic Fibrosis Conference v Hamburku v červnu 2011 bylo oznámeno rozšíření sítě centerrozšíření sítě center začleněných do European Cystic Fibrosis Clinical Trial Network (www.ecfs.eu/ctn). Členem se stalo i motolské CF centrum, jehož součástí je naše pracoviště. Členství v ECFS je oceněním práce v oblasti klinických studií, především v hodnocení léku ivakaftoru, jehož uvedení do praxe je v oblasti CF považováno za nejvýznamnější událost od objevu genu CFTR v roce 1989.