Pořádání XV. kongresu České a Slovenské pneumologické společnosti

Jde o nejvýznamnější českou a slovenskou pneumologickou akci, pořádanou 1x za 2 roky střídavě v České a Slovenské republice. Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D., byl předsedou organizačního výboru a lékaři kliniky se významně podíleli na organizaci kongresu v roce 2009.