Prague Selective – letní výuka zahraničních studentů

V červenci roku 2004 i 2005 proběhla na naší klinice výuka pneumologie pro americké studenty v rámci programu „Prague Selective“. Stáž je 3týdenní a je organizována MUDr. Stránským.