Odborný překlad knihy

Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence CHOPN. Odborný překlad knihy: doc. MUDr. J. Musil, Ph.D., MUDr. S. Kos, CSc., prof. MUDr. V. Vondra, CSc., doc. MUDr. F. Salajka, CSc., 2007.