Vydání anglického překladu učebnice Memorix Anatomy

Dr. R. Hudák, prof. D. Kachlík, dr. O. Volný jsou autory učebnice Memorix Anatomy, Prague: Triton, 2015, 1. vyd. v anglickém jazyce. Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která je součástí výuky zahraničních studentů. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, kde více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Již byla zahájena spolupráce na překladu knihy do polštiny, maďarštiny, italštiny a turečtiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Anatomického ústavu 2. LF UK. Další informace na webu www.memorix.cz.