Úspěšné řešení IP projektu – Tisk anatomických modelů pomocí 3D tisku

Prof. Druga a MUDr. Hudák zrealizovali v roce 2015 nákup 3D tiskárny z prostředků IP 2. LF. Ve spolupráci s externí firmou oskenovali všechna data kostních modelů a upravili je tak, aby byla použitelná pro 3D tisk. Následně zahájili tisk modelů a jejich následnou úpravu (umývání, barvení, broušení, vrtání atd.) a vytvořili několik sad modelů kostí, které byly zařazeny do výuky a zkoušení studentů. Tisk základních anatomických modelů bude v budoucnu doplněn o tisk patologických a traumatologických ve spolupráci s jinými pracovišti 2. LF UK.