Účast ve vědeckém a organizačním výboru 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy

Prof. D. Kachlík byl členem vědeckého výboru a dr. R. Hudák členem hlavního organizačního výboru konference konané 17.–20. 9. 2015 v Bratislavě.