Anatomie CNS

R. Druga, M. Grim,P. Dubový: Anatomie centrálního nervového systému, Galén 2011.