Hodnotitelské komise SVK

Prof. R. Druga pracoval jako člen hodnotitelských komisí (doktorská sekce, část theoretická) Studentských vědeckých konferencí pořádaných v květnu 2007, 2008, 2009 a 2010 na 1. lékařské fakultě UK v Praze.