Překlad: Centrální nervový systém

R. Druga: P. Brodal – Centrální nervový systém. Osveta Martin, 2008. Překlad tří kapitol ze světově známé monografie.