Autorství učebních textů

J. Hořejší, R. Druga: Anatomie reprodukčních orgánů. Kapitola v monografii: L. Rob a kol. Gynekologie, 2. vyd. Galén, Praha 2008.