Nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016

Kolektiv autorů získal ocenění za nejlepší článek časopisu Ortopedie za rok 2016. Šťastný, E.; Trč, T.; Philippou, T; Lisý, J.; Bruna, R.: Využití počítačové tomografie při hodnocení osteointegrace a remodelace kostní tkáně v okolí necementované revizní oválné jamky – typ TC, Ortopedie, č. 6, 2016.