V. Spring Orthopaedic Symposium

Organizační zajištění mezinárodní akce „V. Spring Orthopaedic Symposium“ ve dnech 19.–20. 3. 2015 v Lázních Bělohrad, vč. odborné garance. Téma: Aktuální postupy v revmatochirurgii.