Udělení čestného člentsví v Izraelské ortopedické společnosti

Na základě dlouhodbé spolupráce s Naharia Hospital byl prof. Trčovi udělen titul „čestný člen Izraelské ortopedické společnosti“ po přednesení vyzvané přednášky.