Pověření organizací evropského ortopedického kongresu CEOC

Prof. Trč byl pověřen předsednictvím výbooru evropského ortopedického kongresu CEOC, který se bude konat v roce 2016 v Praze. Na organizaci se budou podílet vybraní členové kliniky.