Čestné členství a členství ve výboru Spolku lékařů českých ČLS J. E. Purkyně

Přednosta kliniky obdržel čestné členství ve Spolku lékařů českých ČLS J. E. Purkyně a stal se členem výboru.