Čestné členství Slovenské artroskopické společnosti

Doc. Trč obdržel v roce 2009 čestné členství SAS.