Organizace Národního kongresu ČSOT

Ortopedická klinika 2. LF byla pověřena organizací Národního kongresu ČSOT s mezinárodní účastí a v témže roce byl zvolen doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, předsedou ČSOT a současně byl prezidentem kongresu. V tomto roce se kongresu zúčastnilo nejvíce účastníků za dobu pořádání národních kongresů.