Udělení Chlumského ceny za nejlepší publikaci v roce 2009

As. MUDr. Schejbalová, Ph.D., a doc. MUDr. T. Trč, CSc., MBA, získali Chlumského cenu ČSOT za nejlepší publikaci roku v oboru ortopedie za knihu Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny.