Časopis Ortopedie

Časopis (šéfredaktor doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA) byl v roce 2008 (po dvou letech existence!) zařazen RVV vlády ČR na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR.