Mezinárodní ocenění

V roce 2008 získal doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, čestné členství Maďarské ortopedické společnosti.