Popularizační a mediální aktivita

Relace „Diagnóza – Prolongace dlouhých kostí“: doc. MUDr. Václav Smetana, MUDr. Pavel Smetana, doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA.