Popularizační a mediální aktivita

Dokončení seriálu „První pomoc“ pro ČT, doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, jeden z moderátorů.