Mezinárodní kurz

Organizace Instructional Lecture Course ESSKA, Břevnovský klášter, Praha, květen 2007. Organizační sekretář: as. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., Prezident: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA.