Mezinárodní ocenění

Na podzim roku 2007 byl doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, zvolenem členem výboru ESSKA pro období 2008–2010.