Domácí ocenění

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, byl v prosinci 2007 jmenován členem Odborného kolegia ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.