Patenty

V letech 2004–2006 celkem 7 patentů vycházejích z kliniky, např.: Kyčelní kloubní jáma, Využití autologních mezenchymových buněk v ortopedii, Vazivový implantát