Vznik nového časopisu Ortopedie, 2006

Šéfredaktor – doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., vědecký sekretář – Eduard Šťastný, člen redakční rady – doc. MUDr. V. Smetana