Dr. Pavlína Piťhová se opět stala jednou z deseti nejlepších pedagogů roku

Dr. Pavlína Piťhová, zástupkyně přednosty Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol pro výuku, se umístila ve studentské anketě již druhý rok po sobě mezi deseti nejlepšími pedagogy 2. LF UK.