Doc. Keil, CSc., se stal předsedou Gastroenterologické asociace ČR

Doc. MUDr. Radan Keil, CSc., byl zvolen prezidentem nově založené Gastoenterologické asociace České republiky v roce 2015.